DANH MỤC SẢN PHẨM

PANME ĐO TRONG

Panme cơ khí đo trong 150-175mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 150-175mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-191
Số lượng: 3
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 8-10mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 8-10mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-162
Số lượng: 2
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 10-12mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 10-12mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-163
Số lượng: Liên hệ
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 12-16mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 12-16mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-164
Số lượng: 2
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 16-20mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 16-20mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-165
Số lượng: 5
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 20-25mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 20-25mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-166
Số lượng: 3
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 25-30mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 25-30mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-167
Số lượng: 3
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 30-40mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 30-40mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-168
Số lượng: -1
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-169
Số lượng: 4
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 50-63mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 50-63mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-170
Số lượng: 4
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 62-75mm x 0.001mm
Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 62-75mm x 0.001mm
Mã hàng: 468-171
Số lượng: 4
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top