DANH MỤC SẢN PHẨM

Panme đo trong

Panme cơ khí đo trong 5-30mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 5-30mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-185
Số lượng: 9
Panme cơ khí đo trong 25-50mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 25-50mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-186
Số lượng: 15
Panme cơ khí đo trong 50-75mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 50-75mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-187
Số lượng: 3
Panme cơ khí đo trong 75-100mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 75-100mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-188
Số lượng: 1
Panme cơ khí đo trong 100-125mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 100-125mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-189
Số lượng: 3
Panme cơ khí đo trong 125-150mm x 0.01mm
Panme cơ khí đo trong 125-150mm x 0.01mm
Mã hàng: 145-190
Số lượng: 1
Panme điện tử đo trong 5-30mm x 0.001mm
Panme điện tử đo trong 5-30mm x 0.001mm
Mã hàng: 345-250-30
Số lượng: Liên hệ
Panme điện tử đo trong  25-50mm x 0.001mm
Panme điện tử đo trong 25-50mm x 0.001mm
Mã hàng: 345-251-30
Số lượng: 4
Panme điện tử đo trong  0.2-1.2"/5-30mm x 0.001mm
Panme điện tử đo trong 0.2-1.2"/5-30mm x 0.001mm
Mã hàng: 345-350-30
Số lượng: 7
Panme điện tử đo trong  1-2"/25-50mm x 0.001mm
Panme điện tử đo trong 1-2"/25-50mm x 0.001mm
Mã hàng: 345-351-30
Số lượng: 2
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top