DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯỚC ĐO SÂU

Panme đo sâu 0-25mm x 0.01/63.5mm
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01/63.5mm
Mã hàng: 128-101
Số lượng: 2
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01/101.6mm
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01/101.6mm
Mã hàng: 128-102
Số lượng: Liên hệ
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01/63.5mm
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01/63.5mm
Mã hàng: 129-109
Số lượng: 2
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01/63.5mm
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01/63.5mm
Mã hàng: 129-110
Số lượng: 9
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01/63.5mm
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01/63.5mm
Mã hàng: 129-111
Số lượng: 6
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01/63.5mm
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01/63.5mm
Mã hàng: 129-112
Số lượng: 11
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01/101.6mm
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01/101.6mm
Mã hàng: 129-116
Số lượng: 2
Thước đo sâu điện tử 0-150mm/6" x 0.01mm
Thước đo sâu điện tử 0-150mm/6" x 0.01mm
Mã hàng: 571-211-20
Số lượng: 8
Thước đo sâu điện tử 0-200mm/8" x 0.01mm
Thước đo sâu điện tử 0-200mm/8" x 0.01mm
Mã hàng: 571-212-20
Số lượng: Liên hệ
Thước đo sâu điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm
Thước đo sâu điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm
Mã hàng: 571-213-10
Số lượng: 25
Thước đo sâu điện tử 0-150mm x 0.01mm IP67
Thước đo sâu điện tử 0-150mm x 0.01mm IP67
Mã hàng: 571-251-10
Số lượng: Liên hệ
Thước đo sâu điện tử 0-200mm x 0.01mm IP67
Thước đo sâu điện tử 0-200mm x 0.01mm IP67
Mã hàng: 571-252-10
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top