DANH MỤC SẢN PHẨM

Panme đo ngoài khoảng cách lớn

Thước micromet đo ngoài 0-150mmx0.01mm
Thước micromet đo ngoài 0-150mmx0.01mm
Mã hàng: 104-135A
Số lượng: 3
Thước panme đo ngoài 150-300mmx0.01mm
Thước panme đo ngoài 150-300mmx0.01mm
Mã hàng: 104-136A
Số lượng: 8
Panme đo ngoài cơ khí 0-100mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 0-100mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-139A
Số lượng: 3
Panme đo ngoài cơ khí 100-200mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 100-200mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-140A
Số lượng: Liên hệ
Panme đo ngoài cơ khí 200-300mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 200-300mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-141A
Số lượng: 3
Panme đo ngoài cơ khí 300-400mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 300-400mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-142A
Số lượng: 11
Panme đo ngoài cơ khí 400-500mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 400-500mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-143A
Số lượng: 5
Panme đo ngoài cơ khí 500-600mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 500-600mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-144A
Số lượng: 5
Panme đo ngoài cơ khí 600-700mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 600-700mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-145A
Số lượng: 1
Panme đo ngoài cơ khí 700-800mm x 0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 700-800mm x 0.01mm
Mã hàng: 104-146A
Số lượng: 2
Panme đo ngoài cơ khí 800-900mmx0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 800-900mmx0.01mm
Mã hàng: 104-147A
Số lượng: 1
Panme đo ngoài cơ khí  900-1000mmx0.01mm
Panme đo ngoài cơ khí 900-1000mmx0.01mm
Mã hàng: 104-148A
Số lượng: 4
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Ms. Thảo)
Số ĐT: 0903 063241
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top