DANH MỤC SẢN PHẨM

Thước đo lỗ ba chấu cơ khí

Panme 3 chấu đo lỗ 125-150mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 125-150mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-118
Số lượng: 1
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001mm
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001mm
Mã hàng: 368-161
Số lượng: 2
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001mm
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001mm
Mã hàng: 368-162
Số lượng: 2
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001mm
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001mm
Mã hàng: 368-163
Số lượng: Liên hệ
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-164
Số lượng: 1
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-165
Số lượng: 6
Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-166
Số lượng: 1
Panme 3 chấu đo lỗ 25-30mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 25-30mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-167
Số lượng: Liên hệ
Panme 3 chấu đo lỗ 30-40mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 30-40mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-168
Số lượng: Liên hệ
Panme 3 chấu đo lỗ 40-50mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 40-50mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-169
Số lượng: Liên hệ
Panme 3 chấu đo lỗ 50-63mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 50-63mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-170
Số lượng: 3
Panme 3 chấu đo lỗ 62-75mm x 0.005mm
Panme 3 chấu đo lỗ 62-75mm x 0.005mm
Mã hàng: 368-171
Số lượng: 1
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Ms. Thảo)
Số ĐT: 0903 063241
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top