DANH MỤC SẢN PHẨM

CĂN MẪU CHUẨN

Bộ căn mẫu bằng thép 10 miếng cấp 0
Bộ căn mẫu bằng thép 10 miếng cấp 0
Mã hàng: 516-103-10
Số lượng: Liên hệ
Bộ căn mẫu bằng thép 8 miếng cấp 0
Bộ căn mẫu bằng thép 8 miếng cấp 0
Mã hàng: 516-115-10
Số lượng: Liên hệ
Căn mẫu bằng thép 1.05mm (Cấp 0)
Căn mẫu bằng thép 1.05mm (Cấp 0)
Mã hàng: 611565-021
Số lượng: 1
Căn mẫu bằng thép 1.1mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 1.1mm cấp 0
Mã hàng: 611570-021
Số lượng: 3
Căn mẫu bằng thép 1.15mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 1.15mm cấp 0
Mã hàng: 611575-021
Số lượng: 3
Căn mẫu bằng thép 1.2mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 1.2mm cấp 0
Mã hàng: 611580-021
Số lượng: 4
Căn mẫu bằng thép 1.25mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 1.25mm cấp 0
Mã hàng: 611585-021
Số lượng: 1
Căn mẫu bằng thép 10mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 10mm cấp 0
Mã hàng: 611671-021
Số lượng: Liên hệ
Căn mẫu bằng thép 2.05mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 2.05mm cấp 0
Mã hàng: 611705-021
Số lượng: 5
Căn mẫu bằng thép 2.1mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 2.1mm cấp 0
Mã hàng: 611710-021
Số lượng: 3
Căn mẫu bằng thép 2.15mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 2.15mm cấp 0
Mã hàng: 611715-021
Số lượng: 5
Căn mẫu bằng thép 2.2mm cấp 0
Căn mẫu bằng thép 2.2mm cấp 0
Mã hàng: 611720-021
Số lượng: 5
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top