DANH MỤC SẢN PHẨM

Thước cặp điện tử

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-151-30
Số lượng: 26
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-152-30
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp điện tử 0-300mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-300mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-153
Số lượng: 13
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-172-30
Số lượng: 7
Thước cặp điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-300mm/12" x 0.01mm
Mã hàng: 500-173
Số lượng: 58
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-181-30
Số lượng: 196
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-200mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-182-30
Số lượng: 63
Thước cặp điện tử 0-150mm/6" x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-150mm/6" x 0.01mm
Mã hàng: 500-196-30
Số lượng: 119
Thước cặp điện tử 0-200mm/8" x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-200mm/8" x 0.01mm
Mã hàng: 500-197-30
Số lượng: 176
Thước cặp điện tử quang năng 0-150mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử quang năng 0-150mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-464
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp điện tử 0-600mm x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-600mm x 0.01mm
Mã hàng: 500-501-10
Số lượng: 7
Thước cặp điện tử 0-450mm/18" x 0.01mm
Thước cặp điện tử 0-450mm/18" x 0.01mm
Mã hàng: 500-505-10
Số lượng: 10
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top