DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐỒNG HỒ SO

Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001mm
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001mm
Mã hàng: 543-390B
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/.5" x 0.001mm
Đồng hồ so điện tử 12.7mm/.5" x 0.001mm
Mã hàng: 543-391B
Số lượng: 4
Đồng hồ so điện tử 0.5"/12.7mm x 0.01mm
Đồng hồ so điện tử 0.5"/12.7mm x 0.01mm
Mã hàng: 543-401
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so điện tử 0.5"/12.7mm x 0.01mm
Đồng hồ so điện tử 0.5"/12.7mm x 0.01mm
Mã hàng: 543-401B
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so điện tử 50.8mm/2" x 0.001mm
Đồng hồ so điện tử 50.8mm/2" x 0.001mm
Mã hàng: 543-491B
Số lượng: 6
Đồng hồ so điện tử 50.8mm x 0.01mm
Đồng hồ so điện tử 50.8mm x 0.01mm
Mã hàng: 543-494B
Số lượng: 5
Đồng hồ so quang năng 12.7mm x 0.01mm
Đồng hồ so quang năng 12.7mm x 0.01mm
Mã hàng: 543-505
Số lượng: Liên hệ
Đồng hồ so điện tử 50mm x 0.001mm
Đồng hồ so điện tử 50mm x 0.001mm
Mã hàng: 543-557E
Số lượng: 2
Đồng hồ so điện tử 30.4mm x  0,0005mm/0.001mm
Đồng hồ so điện tử 30.4mm x 0,0005mm/0.001mm
Mã hàng: 543-561E
Số lượng: 9
Đồng hồ so điện tử 60.9mm x 0,0005mm/0.001mm
Đồng hồ so điện tử 60.9mm x 0,0005mm/0.001mm
Mã hàng: 543-563E
Số lượng: 2
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01mm
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.01mm
Mã hàng: 543-782
Số lượng: 3
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001mm
Đồng hồ so điện tử 12.7mm x 0.001mm
Mã hàng: 543-790
Số lượng: 9
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top