DANH MỤC SẢN PHẨM

Panme đo đường kính trong

Panme đo trong dạng ống 50-75mmx0.01mm
Panme đo trong dạng ống 50-75mmx0.01mm
Mã hàng: 133-143
Số lượng: Liên hệ
Panme đo trong dạng ống 75-100mmx0.01mm
Panme đo trong dạng ống 75-100mmx0.01mm
Mã hàng: 133-144
Số lượng: Liên hệ
Panme cơ đo trong dạng ống 125-150mmx0.01mm
Panme cơ đo trong dạng ống 125-150mmx0.01mm
Mã hàng: 133-146
Số lượng: Liên hệ
Panme cơ đo trong dạng ống 150-175mmx0.01mm
Panme cơ đo trong dạng ống 150-175mmx0.01mm
Mã hàng: 133-147
Số lượng: Liên hệ
Panme đo trong dạng ống 375-400mm x 0.01mm
Panme đo trong dạng ống 375-400mm x 0.01mm
Mã hàng: 133-156
Số lượng: Liên hệ
Panme đo trong dạng ống nối 50-150mmx0.01mm
Panme đo trong dạng ống nối 50-150mmx0.01mm
Mã hàng: 137-201
Số lượng: 5
Panme đo trong dạng ống nối 50-300mm x 0.01mm
Panme đo trong dạng ống nối 50-300mm x 0.01mm
Mã hàng: 137-202
Số lượng: 7
Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01mm
Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01mm
Mã hàng: 137-203
Số lượng: 15
Panme đo trong dạng ống nối 50-1000mm x 0.01mm
Panme đo trong dạng ống nối 50-1000mm x 0.01mm
Mã hàng: 137-204
Số lượng: Liên hệ
Panme đo trong dạng ống nối 50-1500mmx0.01mm
Panme đo trong dạng ống nối 50-1500mmx0.01mm
Mã hàng: 137-205
Số lượng: 9
Panme đo trong dạng ống nối 2"-20"x.001"
Panme đo trong dạng ống nối 2"-20"x.001"
Mã hàng: 137-218
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales công tơ điện tử (Mr. Dũng)
Số ĐT: 0703 949 688
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện tử (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top