Triễn lãm Thiết bị Công tơ điện tử 2015

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng tham gia Triễn lãm Thiết bị Công tơ điện tử năm 2015... 

Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Ms. Thảo)
Số ĐT: 0903 063241
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật công tơ điện (Mr. Huy)
Số ĐT: 0349 686 788
Top