PIN GAUGE

Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (2.5mm-3mm), bước 0.01mm
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (2.5mm-3mm), bước 0.01mm
Mã hàng: AA-2B
Số lượng: Liên hệ
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (3mm-3.5mm), bước 0.01mm
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (3mm-3.5mm), bước 0.01mm
Mã hàng: AA-3A
Số lượng: Liên hệ
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (3.5mm-4mm), bước 0.01mm
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (3.5mm-4mm), bước 0.01mm
Mã hàng: AA-3B
Số lượng: Liên hệ
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (4mm-4.5mm), bước 0.01mm
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (4mm-4.5mm), bước 0.01mm
Mã hàng: AA-4A
Số lượng: Liên hệ
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (4.5mm-5mm), bước 0.01mm
Trục chuẩn đo lỗ, bộ 51 cây (4.5mm-5mm), bước 0.01mm
Mã hàng: AA-4B
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Mr. Chinh)
Số ĐT: 0944 155 466
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top