Triễn lãm Thiết bị Công tơ điện tử 2015

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng tham gia Triễn lãm Thiết bị Công tơ điện tử năm 2015... 

Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Mr. Chinh)
Số ĐT: 0944 155 466
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top