Đá banh giao lưu giữa HHM với các đơn vị khác

Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng tổ chức đá banh giao hữu với các đơn vị đối tác hàng tuần...

Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Mr. Chinh)
Số ĐT: 0944 155 466
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top