DANH MỤC SẢN PHẨM

Thước lá thép

Thước lá 150mm x19mm
Thước lá 150mm x19mm
Mã hàng: 182-111
Số lượng: 10
Thước lá 30mm x rộng 25mm
Thước lá 30mm x rộng 25mm
Mã hàng: 182-131
Số lượng: 3
Thước lá 450mmx30mm
Thước lá 450mmx30mm
Mã hàng: 182-151
Số lượng: 1
Thước lá 0-600mmx30mm
Thước lá 0-600mmx30mm
Mã hàng: 182-171
Số lượng: 1
Thước lá 0-450mmx19mm
Thước lá 0-450mmx19mm
Mã hàng: 182-251
Số lượng: 82
Thước lá 0-150/6"x15mm
Thước lá 0-150/6"x15mm
Mã hàng: 182-302
Số lượng: Liên hệ
Thước lá thép 200mm/8"x15mm
Thước lá thép 200mm/8"x15mm
Mã hàng: 182-303
Số lượng: 26
Thước lá 0-300/12"x15mm
Thước lá 0-300/12"x15mm
Mã hàng: 182-305
Số lượng: 45
Thước lá 0-500/20"x15mm
Thước lá 0-500/20"x15mm
Mã hàng: 182-307
Số lượng: 13
Thước lá 0-1000/40"x15mm
Thước lá 0-1000/40"x15mm
Mã hàng: 182-309
Số lượng: 13
Thước kính chuẩn dài 150mmx0.1mm
Thước kính chuẩn dài 150mmx0.1mm
Mã hàng: 182-513-30
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Ms. Thảo)
Số ĐT: 0903 063241
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top