DANH MỤC SẢN PHẨM

Thước cặp cơ khí

Thước cặp cơ khí 0(20) - 2000 (mm)x0.02mm
Thước cặp cơ khí 0(20) - 2000 (mm)x0.02mm
Mã hàng: 160-113
Số lượng: Liên hệ
Thước cặp cơ khí 0(20)-600mm(24")/0.02mm(.001")
Thước cặp cơ khí 0(20)-600mm(24")/0.02mm(.001")
Mã hàng: 160-153
Số lượng: 6
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05mm
Mã hàng: 530-101
Số lượng: 6
Thước cặp cơ khí 0-150mm/6" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-150mm/6" x 0.05mm
Mã hàng: 530-104
Số lượng: 396
Thước cặp cơ khí
Thước cặp cơ khí
Mã hàng: 530-108
Số lượng: 23
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm
Mã hàng: 530-109
Số lượng: 4
Thước cặp cơ khí 200mm/0-8" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 200mm/0-8" x 0.05mm
Mã hàng: 530-114
Số lượng: 188
Thước cặp cơ khí 0-300mm/12" x 0.05mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm/12" x 0.05mm
Mã hàng: 530-115
Số lượng: 97
Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8" x 0.02mm
Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8" x 0.02mm
Mã hàng: 530-118
Số lượng: 412
Thước cặp cơ khí 0-300mm/0-12" x 0.02mm
Thước cặp cơ khí 0-300mm/0-12" x 0.02mm
Mã hàng: 530-119
Số lượng: 282
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Mr. Chinh)
Số ĐT: 0944 155 466
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top