DANH MỤC SẢN PHẨM

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
Mã hàng: DDS26D
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
Mã hàng: DDS26D
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
Mã hàng: HHM-11
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(80)A
Mã hàng: HHM-18
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
Mã hàng: DTS27
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
Mã hàng: DTS27
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
Mã hàng: HHM-31
Số lượng: Liên hệ
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU GIÁ TRỰC TIẾP 5(100)A
Mã hàng: HHM-38
Số lượng: Liên hệ
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype TB.KD Công tơ điện tử (Ms. Thảo)
Số ĐT: 0903 063241
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Sales Mitutoyo (Ms. Ngọc)
Số ĐT: 0901 892 017
Hỗ trợ trực tuyến qua skype Hỗ trợ kỹ thuật Mitutoyo (Mr.Diễn)
Số ĐT: 0901 813 633
Top